Höghöjdsarbete kräver kunskap

Vi har hållit kurser sedan 2008 och är medlemsföretag inom SPRAT (Society for Professional Rope Access Technicians). Vår övergripande ambition är att öka kunskaperna om säkert arbete på hög höjd, eftersom ökad kunskap är nyckeln till säkrare arbetsmiljöer. Våra kurslokaler är moderna och väl anpassade för ändamålet, belägna centralt i Stockholm. Vid behov kan vi även genomföra kurser ute hos dig som kund.

Exempel på utbildningar:

  • Certifierande kurser i reparbete enligt internationella SPRAT
  • Fallskydds- och räddningsutbildning
  • Skräddarsydda utbildningar utifrån dina behov

The instructors from Klätterservice are always relaxed and easy to understand. Everything is being done in a very professional way, and there is always a good, clear plan for the training day to day. The instructors have always been taking really good care of everything, from training, questions, food, were to go, problem solving, getting from training and back etc. The training is executed professionally, and another good thing with being on a course held by Klätterservice, is that there is a lot of good equipment to try.

Nicolai Kejser Jensen, chief rope access trainer, Siemens Wind Power A/S