Fogning fasadelement

Bygg & Fastighet, Fogning

Inspektion av sugrör

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Projektering och installation rope access-lösning NCC

Innovation, Installation av accesslösningar

Rostskyddsmålning av bro

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Inspektion, rensning, reparation av skador samt målning

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Tvätt av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Glasmontage och underhållsarbeten

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Fönsterputs i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Betonginspektion av Storfinnforsens kraftverk

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Vattenkraft

Byte av skruv i fasadplåtar

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Fogning fönster

Bygg & Fastighet, Fogning

Montage belysningsarmatur

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion av betongkonstruktion i TV-torn

Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Fuktmätning och värmeläckagesökning med termografering av fasad

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Kabelmontage och underhåll

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Montage av ventilationsrör och värmeväxlare

Infrastruktur & Industri, Montage

Tvätt av plåtfasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Projektering och installation rope access-lösning NCC

Innovation, Installation av accesslösningar

Installation av stratosrör

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Installation av fallskyddssystem

Infrastruktur & Industri, Säkerhet

Installation av åskledarsystem

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Återmontage av gallerdurk

Infrastruktur & Industri, Montage

Rengöring av glaskupol på tågstationen Triangeln

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Inspektion av schakt Långå Kraftverk

Infrastruktur & Industri, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Inspektion av styrsystem m.m. på attraktioner

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion och reparation vid Uppsala Domkyrka

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Utbyte av pegelskala

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Inspektion av fastigheters tegelfasader

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Montage av markiser

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion av slutna utrymmen

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri

Målning plåttak

Bygg & Fastighet, Målning

Montage ventilationsrör

Infrastruktur & Industri, Montage

Fogning Uppsala Domkyrkas kyrktorn

Bygg & Fastighet, Fogning

Inspektion av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Utbyte av skruvförband i turbinaxel

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Rengöring av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Byte av stuprör

Bygg & Fastighet, El och montage

Fönsterputs på kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Montage rökdeckare i Globen

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion och reparation av putsad fasad, byte av stuprör mm

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion av intagsluckor

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Demontage och ommålning av fasad

Bygg & Fastighet, Målning

Inspektion av plåtfasad på bostadshus

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion och reparation av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion av panna

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Installation av värmekameror

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Elarbete och montage i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, El och montage

Målning av attraktion på Gröna Lund

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Reparation och ommålning av plåttak

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion med åtgärdsrapport, plåtarbeten m.m.

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten