Projektering och installation rope access-lösning NCC

Innovation, Installation av accesslösningar

Montage rökdeckare i Globen

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion av intagsluckor

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Rengöring av glaskupol på tågstationen Triangeln

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Inspektion av panna

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av betongkonstruktion i TV-torn

Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Installation av värmekameror

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Utbyte av pegelskala

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Fogning fönster

Bygg & Fastighet, Fogning

Inspektion av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av sugrör

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Montage av markiser

Bygg & Fastighet, El och montage

Tvätt av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Reparation och ommålning av plåttak

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Fogning fasadelement

Bygg & Fastighet, Fogning

Elarbete och montage i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, El och montage

Byte av skruv i fasadplåtar

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Installation av fallskyddssystem

Infrastruktur & Industri, Säkerhet

Målning plåttak

Bygg & Fastighet, Målning

Projektering och installation rope access-lösning NCC

Innovation, Installation av accesslösningar

Inspektion och reparation av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Rengöring av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Inspektion av schakt Långå Kraftverk

Infrastruktur & Industri, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Fogning Uppsala Domkyrkas kyrktorn

Bygg & Fastighet, Fogning

Tvätt av plåtfasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Inspektion med åtgärdsrapport, plåtarbeten m.m.

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Montage ventilationsrör

Infrastruktur & Industri, Montage

Målning av attraktion på Gröna Lund

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Demontage och ommålning av fasad

Bygg & Fastighet, Målning

Installation av stratosrör

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Fuktmätning och värmeläckagesökning med termografering av fasad

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Inspektion av styrsystem m.m. på attraktioner

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Montage av ventilationsrör och värmeväxlare

Infrastruktur & Industri, Montage

Fönsterputs i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Inspektion av plåtfasad på bostadshus

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion och reparation av putsad fasad, byte av stuprör mm

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Utbyte av skruvförband i turbinaxel

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Inspektion av fastigheters tegelfasader

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Fönsterputs på kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Installation av åskledarsystem

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Inspektion och reparation vid Uppsala Domkyrka

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Rostskyddsmålning av bro

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Montage belysningsarmatur

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion, rensning, reparation av skador samt målning

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Betonginspektion av Storfinnforsens kraftverk

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av slutna utrymmen

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri

Kabelmontage och underhåll

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Återmontage av gallerdurk

Infrastruktur & Industri, Montage

Byte av stuprör

Bygg & Fastighet, El och montage

Glasmontage och underhållsarbeten

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten