Fuktmätning och värmeläckagesökning med termografering av fasad

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Betonginspektion av Storfinnforsens kraftverk

Betong- och stålinspektion, Infrastruktur & Industri, Vattenkraft

Montage av plattform

Infrastruktur & Industri, Montage, Vattenkraft

Inspektion av löphjulskammare

Inspektion av löphjulskammare

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Bergssäkring av schakt

Bergssäkring av schakt

Infrastruktur & Industri, Montage, Vattenkraft

Inspektion med åtgärdsrapport, plåtarbeten m.m.

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Montage belysningsarmatur

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion av intagsluckor

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Fönsterputs i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Inspektion, rensning, reparation av skador samt målning

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Reparation och ommålning av plåttak

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Montage av markiser

Bygg & Fastighet, El och montage

Rostskyddsmålning av bro

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Tvätt av plåtfasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Inspektion av schakt Långå Kraftverk

Infrastruktur & Industri, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Inspektion och reparation av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion av plåtfasad på bostadshus

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Projektering och installation rope access-lösning NCC

Innovation, Installation av accesslösningar

Inspektion och reparation av putsad fasad, byte av stuprör mm

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion av styrsystem m.m. på attraktioner

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Elarbete och montage i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion av slutna utrymmen

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri

Installation av värmekameror

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Fogning Uppsala Domkyrkas kyrktorn

Bygg & Fastighet, Fogning

Utbyte av skruvförband i turbinaxel

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Tvätt av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Montage rökdeckare i Globen

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion och reparation vid Uppsala Domkyrka

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Inspektion av sugrör

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion i TV-torn

Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Fogning fasadelement

Bygg & Fastighet, Fogning

Demontage och ommålning av fasad

Bygg & Fastighet, Målning

Byte av skruv i fasadplåtar

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Montage ventilationsrör

Infrastruktur & Industri, Montage

Installation av åskledarsystem

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Rengöring av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Fogning fönster

Bygg & Fastighet, Fogning

Injektering av betongsprickor på utskovstorn

Injektering av betongsprickor

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Installation av fallskyddssystem

Infrastruktur & Industri, Säkerhet

Byte av stuprör

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion av panna

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Fönsterputs på kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Turbininspektion

Turbininspektion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Byte belysning västerbron

Byte belysning Västerbron Stockholm

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Montage av ventilationsrör och värmeväxlare

Infrastruktur & Industri, Montage

Återmontage av gallerdurk

Infrastruktur & Industri, Montage

Installation av stratosrör

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Målning av attraktion på Gröna Lund

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Utbyte av pegelskala

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten