Detaljer

  • Uppdragsgivare Bilfinger Industrial Services
  • Omfattning Utbyte av skruvförband i turbinaxel på Ljunga Kraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Information