Turbininspektion

Detaljer

  • Uppdragsgivare ONE Nordic / Fortum
  • Omfattning Turbininspektion på Byarforsens kraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Information