Detaljer

  • Uppdragsgivare Storfinn
  • Omfattning Montage av ventilationsrör på två vattenkraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Montage

Information