Detaljer

  • Uppdragsgivare Bostadsrättsförening
  • Omfattning Montage av dagsljuskonsoll på ytterfasad samt installation av armatur med kabeldragning inomhus
  • Kategori Bygg & Fastighet, El och montage

Information