Detaljer

  • Uppdragsgivare Uniper
  • Omfattning Montage av ventilationsrör och värmeväxlare på Storfinnforsen respektive Ramsele Kraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Montage

Information