Detaljer

  • Uppdragsgivare Bilfinger Industrial Services
  • Omfattning Projektering och installation av fallskyddssystem på Krångede kraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Säkerhet

Information