Detaljer

  • Uppdragsgivare Uppsala Domkyrka
  • Omfattning Handnära okulär inspektion av fasad, torn, spiror och kors med reparation, fogningsarbeten samt säkring.
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Information