Detaljer

  • Uppdragsgivare Bostadsrättsförening Stockholm
  • Omfattning Inspektion och reparation av putsad fasad, byte av stuprör mm
  • Kategori Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Information