Detaljer

  • Uppdragsgivare Bilfinger Industrial Services
  • Omfattning Inspektion av sugrör på Norränge Kraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Information