Detaljer

  • Uppdragsgivare Gröna Lunds Tivoli
  • Omfattning Regelbundna inspektioner och kontroller av styrsystem och installationer
  • Kategori Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Information