Detaljer

  • Uppdragsgivare Söderenergi
  • Omfattning Inspektioner slutna utrymmen och diverse underhållsarbeten
  • Kategori Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri

Information