Detaljer

  • Uppdragsgivare Söderenergi
  • Omfattning Inspektioner slutna utrymmen och diverse underhållsarbeten
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Information