Detaljer

  • Uppdragsgivare Stiftelsen Stockholms Studentbostäder
  • Omfattning Inspektion av plåtfasad på bostadshus
  • Kategori Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Information