Detaljer

  • Uppdragsgivare Statkraft
  • Omfattning Inspektion av intagsluckor med tredje part på Hammarforsens Kraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Information