Detaljer

  • Uppdragsgivare Vattenregleringsföretagen
  • Omfattning Handnära inspektion av betongkonstruktion vid Håckren regleringsdamm
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Information