Detaljer

  • Uppdragsgivare Teracom AB
  • Omfattning Inspektion av betongkonstruktion och reparation av skador samt betongimpregnering av Kaknästornet i Stockholm
  • Kategori Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Information