Detaljer

  • Uppdragsgivare Teracom AB
  • Omfattning Inspektion av betongkonstruktion och reparation av skador samt betongimpregnering av TV-torn i Malmö
  • Kategori Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Information