Detaljer

  • Uppdragsgivare Stockholm Globe Arena
  • Omfattning Termografering av fasad invändigt
  • Kategori Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Information