Detaljer

  • Uppdragsgivare Hannes Snellman Advokatbyrå Stockholm
  • Omfattning Fönsterputs på kontorsfastighet
  • Kategori Bygg & Fastighet, Rengöring

Information