Detaljer

  • Uppdragsgivare Byggföretag inom fogning
  • Omfattning fogning mellan fasadelement samt ytterhörn av fastighet
  • Kategori Bygg & Fastighet, Fogning

Information