Detaljer

  • Uppdragsgivare NCC Construction Sverige AB
  • Omfattning Fogning av anslutning mellan glastak och vägg
  • Kategori Bygg & Fastighet, Fogning

Information