Detaljer

  • Uppdragsgivare Humlegården Fastigheter AB
  • Omfattning Elarbete och montage i kontorsfastighet
  • Kategori Bygg & Fastighet, El och montage

Information