Detaljer

  • Uppdragsgivare Grontmij AB
  • Omfattning Handnära okulär och mekanisk inspektion av monoliter och utskov vid Storfinnforsens Kraftverk
  • Kategori Betong- och stålinspektion, Infrastruktur & Industri, Vattenkraft

Information