Detaljer

  • Uppdragsgivare Grontmij AB
  • Omfattning Handnära okulär och mekanisk inspektion av monoliter och utskov vid Storfinnforsens Kraftverk
  • Kategori Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Vattenkraft

Information