Detaljer

  • Uppdragsgivare Fortum
  • Omfattning Återmontage av gallerdurk och balkar på Långå Kraftverk
  • Kategori Infrastruktur & Industri, Montage

Information