Inspektion

Inspektion av löphjulskammare

Inspektion av löphjulskammare

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Turbininspektion

Turbininspektion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av sugrör

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av intagsluckor

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Inspektion av panna

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av betongkonstruktion i TV-torn

Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Betonginspektion av Storfinnforsens kraftverk

Betong- och stålinspektion, Infrastruktur & Industri, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av styrsystem m.m. på attraktioner

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av schakt Långå Kraftverk

Infrastruktur & Industri, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Inspektion av slutna utrymmen

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Fuktmätning och värmeläckagesökning med termografering av fasad

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering