Infrastruktur & Industri

Inspektion av löphjulskammare

Inspektion av löphjulskammare

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Montage av plattform

Infrastruktur & Industri, Montage, Vattenkraft

Bergssäkring av schakt

Bergssäkring av schakt

Infrastruktur & Industri, Montage, Vattenkraft

Injektering av betongsprickor på utskovstorn

Injektering av betongsprickor

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Turbininspektion

Turbininspektion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Byte belysning västerbron

Byte belysning Västerbron Stockholm

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Rengöring av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Utbyte av skruvförband i turbinaxel

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Utbyte av pegelskala

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Installation av fallskyddssystem

Infrastruktur & Industri, Säkerhet

Rostskyddsmålning av bro

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Montage av ventilationsrör och värmeväxlare

Infrastruktur & Industri, Montage

Återmontage av gallerdurk

Infrastruktur & Industri, Montage

Inspektion av sugrör

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av intagsluckor

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Inspektion av panna

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av betongkonstruktion i TV-torn

Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Betonginspektion av Storfinnforsens kraftverk

Betong- och stålinspektion, Infrastruktur & Industri, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av styrsystem m.m. på attraktioner

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Installation av stratosrör

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Installation av värmekameror

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Installation av åskledarsystem

Elarbeten, Infrastruktur & Industri

Inspektion och reparation vid Uppsala Domkyrka

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten

Målning av attraktion på Gröna Lund

Infrastruktur & Industri, Rostskyddsmålning

Montage ventilationsrör

Infrastruktur & Industri, Montage

Inspektion av schakt Långå Kraftverk

Infrastruktur & Industri, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Inspektion av slutna utrymmen

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

1 2