Bygg & Fastighet

Inspektion av betongkonstruktion i TV-torn

Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av styrsystem m.m. på attraktioner

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Demontage och ommålning av fasad

Bygg & Fastighet, Målning

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Fuktmätning och värmeläckagesökning med termografering av fasad

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Fogning Uppsala Domkyrkas kyrktorn

Bygg & Fastighet, Fogning

Fogning fönster

Bygg & Fastighet, Fogning

Fogning fasadelement

Bygg & Fastighet, Fogning

Elarbete och montage i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, El och montage

Reparation och ommålning av plåttak

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Montage av markiser

Bygg & Fastighet, El och montage

Byte av stuprör

Bygg & Fastighet, El och montage

Inspektion av plåtfasad på bostadshus

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion och reparation av putsad fasad, byte av stuprör mm

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion och reparation av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Fönsterputs i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Fönsterputs på kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Tvätt av plåtfasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Tvätt av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Rengöring

Byte av skruv i fasadplåtar

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Inspektion med åtgärdsrapport, plåtarbeten m.m.

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Inspektion, rensning, reparation av skador samt målning

Bygg & Fastighet, Tak- och fasadarbeten

Montage belysningsarmatur

Bygg & Fastighet, El och montage

Montage rökdeckare i Globen

Bygg & Fastighet, El och montage