Reparbete – ett självklart val

Rope access är det engelska ordet för åtkomst med rep, industriell klättring eller reparbete. Det sistnämnda är det mest använda uttrycket inom svenskan. Tekniken började under sent 1970-tal användas på oljeplattformar i Nordsjön. Reparbete är en säker arbetsmetod som lämpar sig väl för såväl underhåll som inspektion för både industri och fastighet.

SÄKERT

Reparbete utförs i ett 2-repsystem med ett arbetsrep och ett back up-rep, där minst två av varandra oberoende infästningspunkter används. Vi är certifierade för reparbete och all utrustning inspekteras och loggbokförs.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Låga kostnader för transporter och ingen hyreskostnad i kombination snabb etablering gör reparbete mer kostnadseffektivt än traditionella metoder som ställning och lift.

FLEXIBELT

Vi riggar snabbt på och av och utför våra uppdrag med minimala störningar på omgivningen, såväl miljö som människor och trafik. Inga utrymmen är för svårtillgängliga för oss.

MILJÖVÄNLIGT

Reparbete är den mest miljövänliga åtkomstmetoden. Vi klättrar effektivt upp och ner av egen kraft och har inte mer klätterutrustning än att vi kan packa ihop den och bära den på ryggen.

Vad vi gör

Vi som är hantverkare på Klätterservice är inte bara skickliga yrkesmän – vi är också certifierade klättrare som utför våra arbetsuppgifter från rep. Reparbete är en flexibel åtkomstmetod som stör omgivningen minimalt och förkortar driftstopp inom industrin. Reparbete kan också benämnas som den mest miljövänliga åtkomstmetoden med tanke på de transporter både ställningar och liftar kräver. Ofta är reparbete dessutom mer kostnadseffektivt än traditionella metoder. Reparbete är den överlägset bästa metoden för att nå svårtillgängliga platser och slutna utrymmen.

Certifieringar

sprat-500Klätterservice är medlemsföretag i Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT). SPRAT är en amerikansk standard, men det finns även IRATA, SOFT och ett flertal andra standarder på marknaden. Inom SPRAT finns det tre nivåer där Level III Supervisor är den mest kvalificerade nivån. SPRAT och IRATA överträffar svenska arbetsmiljöverkets krav.

Reparbete utförs i ett 2-repsystem där arbetsrepet belastas och back up-repet är obelastat. Enligt SPRAT standards arbetar vi alltid i team om minst två personer där minst den ena innehar den högsta nivån av certifiering, och är en SPRAT Level III  Supervisor.

SPRAT – historia

SPRAT bildades i Nordamerika i mitten av 1990-talet. Metoden att använda rep för åtkomst var inte ny utan hade redan använts i flera decennier. Anledningen till att SPRAT bildades var att antalet företag som anlitade reparbetare ökade och att det inte fanns en standard för att säkerställa, framförallt, säkerheten på arbetsplatserna. Medan industrier krävde standarder för traditionella metoder som ställning och lift för att minska olycksrisken, fanns det för reparbete inget regelverk alls.

SPRAT utvecklade konsekventa standards, genom att sammanställa Safe Practices for Rope Access Work och Certification Requirements for Rope Access Work. Dessa dokument ökade medvetenheten om hur reparbete ska bedrivas säkert och effektivt och var på sin tid revolutionerande.

SPRAT har som målsättning att öka säkerheten inom reparbete genom utbildning, utveckling av standards och regelrätta evalueringar med certifikat som påvisar kompetensnivån. Sedan år 2001 har tusentals reparbetare över hela världen certifierat sig i enlighet med SPRAT standards.