Vi är Klätterservice!

Hos oss finner du hantverkare för de flesta typer av uppdrag. Vi är erfarna putsare, auktoriserade elektriker, utbildade inom stål (TR-stål/N och /K), utbildade målare, termograferingsspecialister, inspektörer inom betong, vattenkraftskunniga, PPE-inspektörer, telecomkunniga med mera.

Reparbete är en effektiv och säker åtkomstmetod och våra hantverkare är certifierade i enlighet med internationella standarder såsom SPRAT, IRATA och SOFT.

Nedan finner du våra platschefer- och projektledare, varmt välkommen att kontakta oss vid frågor.

Anton Torsholm
VD
SPRAT level 1
anton@klatterservice.se
042-400 91 41

Johan Lernell
Platschef Stockholm
SPRAT level 1
johan@klatterservice.se
08-527 152 30

Alexander Selander, Platschef Östersund

Alexander Selander
Platschef Östersund
alexander@klatterservice.se
063-870 22

Christophe Dance
Projektledare Stockholm
SPRAT & IRATA level 3
christophe@klatterservice.se
070 311 80 22

Jon Enström
Projektledare Malmö
SPRAT level 3
jon@klatterservice.se
0709 63 95 38

Robert Källström
Projektledare Stockholm
SPRAT level 3
robert@klatterservice.se
076 172 84 11

Björn Segelsbo
Projektledare Östersund
SPRAT level 3
bjorn@klatterservice.se
073 982 57 62

David Norell
SPRAT Trainer & Evaluator
SPRAT level 3
SPRAT Evaluator
david@klatterservice.se
08-588 311 30

Jerry Bengtsson
Projektledare Malmö
SPRAT level 2
jerry@klatterservice.se
0704-68 69 60

Karl-Anton Drotth
Projektledare Malmö
IRATA level 3
karl-anton@klatterservice.se

Jonas Wallin
Projektledare Stockholm
SPRAT Level 3
jonas@klatterservice.se
076-263 82 63

Oskar Persson
Projektledare Stockholm

För att komma i kontakt med någon av våra hantverkare i rep kan du kontakta närmaste kontor.