Rådgivning och konsultation

Vi har gedigen erfarenhet från arbete på höjd och anlitas även som rådgivare och konsulter när det kommer till accesslösningar för reparbete på fastigheter. Vi samarbetar med arkitekter och konstruktörer vid projektering av nya byggnader för att göra dem lämpade för reparbete såväl som av förvaltare som önskar anpassa befintliga byggnader.

Det finns en rad anledningar till att efterfrågan på accesslösningar för reparbete har ökat. Inte minst ökar tätheten i de flesta städer, vilket försvårar användande av ställning och lift. Reparbete är dessutom ofta mer kostnadseffektivt och samtidigt effektiviseras underhållet. Vid nybyggnationer öppnas nya arkitektoniska möjligheter upp, då traditionella metoder och fasta installationer har haft begränsande verkan.

Vi på Klätterservice bedriver ett mycket aktivt och lösningsinriktat idéarbete i nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Exempel på konsulttjänster:

  • Projektering och utveckling av accesslösningar vid nybyggnation
  • Kravutformning på accessvänliga fastigheter
  • Säkerhetsrådgivare vid framtagning av tillfälliga eller fasta accessystem
MATS NILSSON, MN Consulting
Jag har anlitat Klätterservice som konsulter kontinuerligt under de senaste åren. De kommer in i ett tidigt skede för att vara en del i projektteamet och kunna ta fram korrekta och effektiva lösningar anpassade för det enskilda projektet. Ev. installationer sker sedan parallellt med övriga arbeten, vilket gör det både kostnads- och tidseffektivt. Deras praktiska erfarenhet från byggprocessen samt reparbete ger detaljerade och användbara driftsmanualer för det enskilda projektet.

Kontaktperson

Robert KällströmRobert Källström
SPRAT level 3, projektledare innovation
robert@klatterservice.se