Installation av accesslösningar

Vi installerar accesslösningar för reparbete vid nybyggen såväl som vid renoveringar. Vår målsättning är att göra så diskreta och användbara lösningar som möjligt och ju tidigare vi blir involverade i processen desto mer kan vi anpassa lösningen efter det specifika objektet. Vi samarbetar med förvaltare för att anpassa befintliga byggnader såväl som med arkitekter och konstruktörer under projekteringsstadiet. Vi på Klätterservice bedriver ett mycket aktivt och lösningsinriktat idéarbete i samarbete med våra uppdragsgivare.

Exempel på tjänster:

  • Konsulter vid nybyggnation – projektering och utveckling av accesslösningar för reparbete
  • Kravutformning på accessvänliga befintliga fastigheter
  • Installation samt besiktning av installationer
  • Säkerhetsrådgivare vid framtagning av tillfälliga eller fasta accessystem
MATS NILSSON, MN Consulting
Jag har anlitat Klätterservice som konsulter kontinuerligt under de senaste åren. De kommer in i ett tidigt skede för att vara en del i projektteamet och kunna ta fram korrekta och effektiva lösningar anpassade för det enskilda projektet. Ev. installationer sker sedan parallellt med övriga arbeten, vilket gör det både kostnads- och tidseffektivt. Deras praktiska erfarenhet från byggprocessen samt reparbete ger detaljerade och användbara driftsmanualer för det enskilda projektet.

Kontaktperson

Robert KällströmRobert Källström
SPRAT level 3, projektledare innovation
robert@klatterservice.se

Några referenser inom accesslösningar

Projektering och installation rope access-lösning NCC

Innovation, Installation av accesslösningar