Våra tjänster inom Rope Access innovation

Vi är lösningsinriktade innovatörer

Arkitekter och konstruktörer anlitar oss när de projekterar nya byggnader och behöver kunskap för att bygga fastigheter lämpade för reparbete. Förvaltare blir vi kontaktade av för att anpassa befintliga fastigheter. Vi på Klätterservice bedriver ett mycket aktivt och lösningsinriktat idéarbete i nära samarbete med våra kunder.

Exempel på tjänster:

  • Konsulter vid nybyggnation – projektering och utveckling av accesslösningar
  • Kravutformning på accessvänliga fastigheter
  • Säkerhetsrådgivare vid framtagning av tillfälliga eller fasta accessystem

Jag har anlitat Klätterservice som konsulter kontinuerligt under de senaste åren. De kommer in i ett tidigt skede för att vara en del i projekt- teamet och kunna ta fram korrekta och effektiva lösningar anpassade för det enskilda projektet. Ev installationer sker sedan parallellt med övriga arbeten, vilket gör det både kostnads- och tidseffektivt. Deras praktiska erfarenhet från byggprocessen samt reparbete ger detaljerade och användbara driftsmanualer för det enskilda projektet.

MATS NILSSON, MN Consulting