Reparbete inom vattenkraft

Reparbete inom vattenkraft

Klätterservices hantverkare har mångårig erfarenhet av arbeten på vattenkraftverk genom auktoriserat reparbete.
Ofta används byggnadsställningar för att genomföra inspektioner och underhållsarbeten inom vattenkraft. Att istället utföra arbeten med reparbete som tillkomstmetod kan förkorta driftsstopp och minimera avställningstider vilket leder till en kostnadseffektiv lösning för både små underhållsprojekt och större entreprenader.

Exempel på tjänster:

Dammar

 • Betonginspektion
 • Rengöring och impregnering
 • Betongreparation
 • Mek-, el- och montagearbeten

Vattenvägar

 • Bergskrotning
 • Inspektion inloppstuber, sugrör, betong, luckor, turbin m.m.
 • Betongreparation
 • Rostskyddsmålning

Heta arbeten

 • Svets-, slip- och kaparbeten

Säkerhet

 • Totala fallskyddslösningar
 • Fallskyddsutbildning
 • Evakueringsutbildning
 • Besiktning av system, selar och utrustning

Fastighetsunderhåll

Referenser

Några av våra referenser inom vattenkraft

Rengöring av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Inspektion av sugrör

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft