Underhållsarbeten

Att använda sig av reparbete vid underhållsarbeten ger oftast ett snabbare genomförande samtidigt som det minimerar påverkan på omgivningen i jämförelse med traditionella metoder.

Några exempel på tjänster:

  • Rengöring
  • Inspektioner och reparationer
  • Fin- och grovmekanik
  • Fogningsarbeten
  • Svetsning
  • Bergsäkring och skrotning
  • Bättrings- och rostskyddsmålning

Referenser

Några av våra referenser inom underhållsarbeten

Injektering av betongsprickor på utskovstorn

Injektering av betongsprickor

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Rengöring av betongkonstruktion

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten, Vattenkraft

Utbyte av skruvförband i turbinaxel

Infrastruktur & Industri, Underhållsarbeten