Säkerhet

Säkra arbetsplatser är viktigt och säkerhet på hög höjd innefattar såväl bra utrustning som praktiska och säkra installationer i kombination med rätt utbildning. Vi har behöriga utbildare och inspektörer som kan ta ett helhetsgrepp om både omgivande arbetsmiljö och utrustning.

Den personliga skyddsutrustningen (PPE) ska enligt lag inspekteras och loggbokföras var 12:e månad. Våra inspektörer märker upp alla artiklar med unika id-nummer, inspekterar och bokför i en lättöverskådlig databas som du får tillgång till.

Exempel på tjänster:

  • Analys av anläggningar ur ett fallriskperspektiv
  • Inspektioner och installationer fasta system
  • Inspektion, loggbokföring av personlig skyddsutrustning
  • Utbildning inom SPRAT för reparbete samt i fallskydd och räddning
  • Försäljning av säker utrustning från kända tillverkare

Referenser

Några av våra referenser inom säkerhet

Installation av fallskyddssystem

Infrastruktur & Industri, Säkerhet