Montage

Att använda sig av reparbete vid olika typer av montage ger oftast ett snabbare genomförande samtidigt som det minimerar påverkan på omgivningen.

Några exempel på montagearbeten:

  • Mekaniska arbeten
  • Montage i schakt och slutna utrymmen
  • Fasta fallskyddssystem

Referenser

Några av våra referenser inom montage

Montage av plattform

Infrastruktur & Industri, Montage, Vattenkraft

Bergssäkring av schakt

Bergssäkring av schakt

Infrastruktur & Industri, Montage, Vattenkraft

Montage av ventilationsrör och värmeväxlare

Infrastruktur & Industri, Montage