Termografering

Vi har expertis inom termografering. Med en värmekamera mäter vi IR-strålningen som omvandlas till en värmebild med temperaturuppgifter.

Vi kan identifiera:

  • Bristfällig isolering
  • Köldbryggor
  • Fuktskador
  • Luftläckage
  • Otäta rör

Referenser

Några av våra referenser inom termografering

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering

Fuktmätning och värmeläckagesökning med termografering av fasad

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering