Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen

Reparbete är ofta den enda metod som går att använda på svårtillgängliga platser som i schakt och tilloppstuber. Vi kan på ett säkert sätt även ta med tredje part.

Exempel på genomförda inspektioner:

  • Tilloppstuber vattenkraftverk
  • Översvämningsluckor vattenkraftverk
  • Bergschakt vattenkraftverk
  • Brännkammare kraftvärmeverk

Referenser

Några av våra referenser inom inspektion av schakt, tuber och dolda utrymmen

Inspektion av löphjulskammare

Inspektion av löphjulskammare

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Turbininspektion

Turbininspektion

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft

Inspektion av sugrör

Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion schakt, tuber och dolda utrymmen, Vattenkraft