Brännkammare m.m. energisektorn

Vi utför inspektioner i brännkammare på kraftvärmeverk. Vi karterar skadorna med foto och film och sammanställer det i en inspektionsrapport med åtgärdsförslag. Vid dylika dolda och svårtillgängliga utrymmen är reparbete en överlägsen metod både gällande effektivitet och säkerhet.

Ex på inspektioner vid kraftvärmeverk:

  • Rökgaskanaler
  • Tuber i eldstad
  • Pannor
  • Ventilationssystem

Referenser

Några av våra referenser inom brännkammare m.m. energisektorn

Inspektion av panna

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av slutna utrymmen

Brännkammare m.m. energisektorn, Infrastruktur & Industri