Vi utbildar för arbete på höjd

Society of Professional Rope Access Technicians (SPRAT) är en internationell standard för reparbete, inom vilken vi är behöriga att utbilda och certifiera. Vi håller i genomsnitt 9 kurser per år och det har vi gjort sedan 2007. Kurserna håller vi i moderna lokaler som är väl anpassade för både teori och praktiska övningar. Klicka här för att se en översikt av kommande kurser.

Kurser inom fallskydd och räddning håller vi gärna ute hos dig som är kund och när det passar dig. Vi är flexibla gällande tid för genomförande och utbildar när det finns ett behov.

Välkommen till oss!

Här får du lite information om vad vi kan hjälpa dig med.

Vi är ett hantverksföretag

Vi på Klätterservice är hantverkare och vi utför våra uppdrag från rep.

Reparbete är en kostnadseffektiv, säker och flexibel åtkomstmetod, och är ett alternativ till ställning och lift. Åtkomstmetoden med rep benämns även industriell klättring och rope access.

Vi blir anlitade för olika typer hantverksuppdrag inom en mängd olika branscher. Bland våra uppdragsgivare finns fastighetsägare och fastighetsförvaltare, men även byggföretag och aktörer inom både infrastruktur- och energisektorerna.

Säkerheten sätter vi alltid främst och vi anpassar oss utifrån de förutsättningar som råder på respektive arbetsplats. Vi utför arbeten på alla höjder, ute i det fria på broar, tak och fasader, men även i dolda utrymmen som schakt, tilloppstuber och silos. Vi åtar oss uppdrag både på vattenkraftverk långt från övrig bebyggelse och på fastigheter mitt i stadskärnan.

Vi utgår ifrån Malmö, Stockholm och Östersund där vi har projektledningskontor, men åtar oss uppdrag i hela Sverige. Alla hantverkare som arbetar på Klätterservice har internationella certifikat från SPRAT eller IRATA för att kunna arbeta säkert och effektivt från rep.