Rengöring fasad och fönster

Vi har kompetens att utföra rengöring av glas, plåt, puts, tegel, betong mm på såväl marknivå som på högre höjder. Vi anpassar rengöringen efter nedsmutsningsgraden, typ av smuts och ytskikt. Trånga ljusgårdar såväl som glastak över atriumgårdar rengör vi enkelt både invändigt och utvändigt. Vi är auktoriserade för användande av Grön Fri, som är lämpligt vid påväxt.

Exempel på rengöring:

  • Ultrarent vatten
  • Hetvatten
  • Hög- och lågtryckstvätt
  • Mekanisk rengöring
  • Grön Fri m.m.

Referenser

Några av våra referenser inom rengöring

Fönsterputs i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Fönsterputs på kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, Rengöring

Tvätt av plåtfasad

Bygg & Fastighet, Rengöring