Målning

Vi har erfarna målare som är utbildade för arbete med epoxikomponenter ex.

Platser som är svåra att nå med traditionella metoder som ställning och lift kan vi enkelt nå med rep. Det kan handla om trånga gränder, svårtillgängliga innergårdar, ljusgårdar eller områden där två fasader möts. Det kan också handla om brutna plåttak, skorstenar eller stålkonstruktioner.

Exempel på målningsarbeten:

  • Ljusgårdar
  • Fönster
  • Tak
  • Reparerade områden på fasader
  • Balkonger
  • Stålkonstruktioner

Referenser

Några av våra referenser inom målning

Demontage och ommålning av fasad

Bygg & Fastighet, Målning