Tak- och fasadinspektion

Vi har kompetens att utföra inspektioner av plåt, puts, tegel, glas mm, både av fasader och på tak. Inspektionerna sker handnära okulärt av reparbetare. Alla ev skador dokumenteras till en rapport. Dokumentationsrapporten innehåller åtgärdsförslag och fungerar som ett beslutsunderlag för planering av det fortsatta underhållet. Vid inspektioner- av puts och tegelfasader rensar vi skadorna för att förhindra ett okontrollerat nedfall av bitar.

Exempel på tilläggstjänster:

  • Mätning av fukthalt
  • Termografering med värmekamera
  • Säkring av skador med nät, puts etc.
  • Analys av material och färg
  • Analys av smuts samt förslag till rengöring/behandling

Referenser

Några av våra referenser inom tak- och fasadinspektion

Inspektion av plåtfasad på bostadshus

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion och reparation av putsad fasad, byte av stuprör mm

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion

Inspektion och reparation av putsad fasad

Bygg & Fastighet, Inspektion, Tak- och fasadinspektion