Betong- och stålinspektion

Vi utför inspektioner i egen regi eller i samarbete med externa besiktningskonsulter som exempelvis CBI Betonginstitutet. Vi innehar Stål TR-N/-K. Vi karterar ev skador, mäter karbonatiseringsdjup, tar kärnborrprover etc.

Exempel på inspektioner:

  • Kaknästornet – total yttre okulär inspektion samt dokumentation med kärnborrprover.
  • Storfinnforsens & Ramsele Vattenkraftverk – in- och utvändig okulär betonginspektion med dokumentation.
  • Vattentorn Järna - total yttre okulär inspektion med kärnborrprover och scanning.
  • Tele 2 Arena – visuell kontroll och mätning av ytskikt av stålkonstruktion.

Referenser

Några av våra referenser inom betong- och stålinspektion

Inspektion av betongkonstruktion i TV-torn

Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri

Betonginspektion av Storfinnforsens kraftverk

Betong- och stålinspektion, Infrastruktur & Industri, Vattenkraft

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion