Vi på Klätterservice erbjuder högkvalitativa hantverkstjänster utförda från rep – så kallad rope access, industriklättring eller reparbete.

Vi har kompetens att utföra inspektioner av plåt, puts, tegel, glas mm, både av fasader och på tak. Inspektionerna sker handnära okulärt av reparbetare. Alla ev skador dokumenteras till en rapport. Dokumentationsrapporten innehåller åtgärdsförslag och fungerar som ett beslutsunderlag för planering av det fortsatta underhållet. Vid inspektioner- av puts och tegelfasader rensar vi skadorna för att förhindra ett okontrollerat nedfall av bitar.

Exempel på tilläggstjänster:

  • Mätning av fukthalt
  • Termografering med värmekamera
  • Säkring av skador med nät, puts etc
  • Analys av material och färg
  • Analys av smuts samt förslag till rengöring/behandling

Vår metod med reparbete är oftast mer kostnadseffektiv och säker än traditionella alternativ som ställningar, liftar och även permanenta installationer.

Referenser

Några av våra referenser inom inspektionstjänster

Inspektion av betongkonstruktion Kaknästornet

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Inspektion av styrsystem m.m. på attraktioner

Betong och stålinspektion, Betong- och stålinspektion, Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion

Globen läckagesökning med termografering

Bygg & Fastighet, Infrastruktur & Industri, Inspektion, Inspektion, Termografering, Termografering