Fogning

Ett väl utfört fogningsarbete påverkar det estetiska intrycket samtidigt som det bidrar till ökad livslängd för material och byggnader. Täta konstruktioner ger minskad energiförbrukning och minimerar risken för att fukt ska tränga in i materialen. Att i tid byta ut åldrade fogar mot nya sparar både tid och pengar. Våra hantverkare har god materialkännedom och erfarenhet från att foga från rep.

Exempel på fogningsarbeten:

  • Fog mellan betongelement
  • Fogtätning mellan ex plåt och puts vid skorstenar
  • Fogning och tätningsarbeten runt fönster
  • Omfogning

Referenser

Några av våra referenser inom fogning

Fogning Uppsala Domkyrkas kyrktorn

Bygg & Fastighet, Fogning

Fogning fönster

Bygg & Fastighet, Fogning

Fogning fasadelement

Bygg & Fastighet, Fogning