El och montage

Vi är erfarna och utbildade inom el- och montagearbeten både inomhus och utomhus och finner lösningar som både är praktiska och estetiskt tilltalande. Våra auktoriserade elektriker levererar säkra installationer med hög kvalitet i fokus. Vi utför montage av olika karaktär, både avancerade arbeten med skyltar där vi tagit hjälp av helikopter, såväl som mindre montagerabeten av exempelvis stuprör.

Några exempel på el och montagetjänster:

  • Belysning och armatur inomhus och utomhus
  • Brandlarm
  • Värmekabel
  • Åskledare
  • Fasadelement, fönster och glasmoduler
  • Takavvattningssystem
  • Skyltar och vepor

Referenser

Några av våra referenser inom el och montage

Elarbete och montage i kontorsfastighet

Bygg & Fastighet, El och montage

Montage av markiser

Bygg & Fastighet, El och montage

Byte av stuprör

Bygg & Fastighet, El och montage