Vi är Klätterservice!

Hos oss finner du hantverkare för de flesta typer av uppdrag. Vi är erfarna putsare, auktoriserade elektriker, utbildade inom stål (TR-stål/N och /K), utbildade målare, termograferingsspecialister, inspektörer inom betong, vattenkraftskunniga, PPE-inspektörer, telecomkunniga med mera.

Reparbete är en effektiv och säker åtkomstmetod och våra hantverkare är certifierade i enlighet med internationella standarder såsom SPRAT, IRATA och SOFT.

Anton Torsholm
VD
SPRAT level 1
anton@klatterservice.se
073 653 07 00

Björn Segelsbo
Projektledare Östersund
SPRAT level 3
bjorn@klatterservice.se
073 982 57 62

Christophe Dance
Projektledare Stockholm
SPRAT & IRATA level 3
christophe@klatterservice.se
070 311 80 22

David Norell
Projektledare Stockholm
SPRAT level 3
SPRAT Evaluator
david@klatterservice.se
070 311 88 00

Jon Enström
Projektledare Malmö
SPRAT level 3
jon@klatterservice.se

Karl-Anton Drotth
Projektledare Malmö
IRATA level 3
karl-anton@klatterservice.se

Martin Ingemansson
PPE & Logistics
SPRAT level 1
martin@klatterservice.se
070 300 48 04

Robert Källström
Projektledare Stockholm
SPRAT level 3
robert@klatterservice.se
076 172 84 11

Sara Torsholm
Ekonomi
sara@klatterservice.se
08 588 311 30

Stefan Suneson
Projektledare
SPRAT level 1
stefan@klatterservice.se
08 588 300 72

Alexander Rodriguez
SPRAT level 2

Ben Clifton
IRATA level 3

Christoffer Wetterholm
IRATA level 1

Claudio de Bortoli
SPRAT level 3

Dima Gapon
IRATA level 3

Ian McEwan
SPRAT level 2

Jarrett Ross
IRATA level 2

Johannes Jörnland 
IRATA level 1

Johan Unger
SPRAT level 2

Johnni Lindkvist
SPRAT level 2

Jonas Rantakeisu
IRATA level 2

Jonas Wallin
SPRAT level 3

Jonatan Suorra
IRATA level 2

Karl-Henrik Jonsson 
SPRAT level 1

Mattias Lefrell
SPRAT level 3

Mattias Wrede
IRATA level 3

Morgan Eriksson
SOFT level 2

Samsuding Doloh
SPRAT level 2

Samuel Honkajärvi
SPRAT level 2

Somporn Pucharan
SPRAT level 3

Tobias Gustafsson
SPRAT level 2

Tobias Tärnström
SPRAT level 1

Ulf Lundvall 
SPRAT level 1