Vi är Klätterservice!

Hos oss finner du hantverkare för de flesta typer av uppdrag. Vi är erfarna putsare, auktoriserade elektriker, utbildade inom stål (TR-stål/N och /K), utbildade målare, termograferingsspecialister, inspektörer inom betong, vattenkraftskunniga, PPE-inspektörer, telecomkunniga med mera.

Reparbete är en effektiv och säker åtkomstmetod och våra hantverkare är certifierade i enlighet med internationella standarder såsom SPRAT, IRATA och SOFT.

Anton Torsholm
VD
SPRAT level 1
anton@klatterservice.se
073 653 07 00

Johan Lernell
Platschef Stockholm
SPRAT level 1
johan@klatterservice.se
08-527 152 30

Christophe Dance
Projektledare Stockholm
SPRAT & IRATA level 3
christophe@klatterservice.se
070 311 80 22

David Norell
SPRAT Trainer & Evaluator
SPRAT level 3
SPRAT Evaluator
david@klatterservice.se
070 311 88 00

Björn Segelsbo
Projektledare Östersund
SPRAT level 3
bjorn@klatterservice.se
073 982 57 62

Jon Enström
Projektledare Malmö
SPRAT level 3
jon@klatterservice.se
0709 63 95 38

Karl-Anton Drotth
Projektledare Malmö
IRATA level 3
karl-anton@klatterservice.se

Robert Källström
Projektledare Stockholm
SPRAT level 3
robert@klatterservice.se
076 172 84 11

Jerry Bengtsson
Projektledare
SPRAT level 2
jerry@klatterservice.se
0704-68 69 60

Stefan Suneson
Projektledare
SPRAT level 1
stefan@klatterservice.se
08 588 300 72

Sara Torsholm
Ekonomi
sara@klatterservice.se
08 588 311 30

Adrian Björling
SPRAT level 2

Alexander Rodriguez
SPRAT level 2

Anders Smolka
SPRAT level 2

Anders Witzöe

Ben Clifton
IRATA level 3

Christoffer Wetterholm
IRATA level 1

Claudio de Bortoli
SPRAT level 3

Ian McEwan
SPRAT level 2

Iolo Warren
SPRAT level 2

Lucas Pernin
IRATA level 2

James Cozens
IRATA level 3

Jarrett Ross
IRATA level 2

Johannes Jörnland 
IRATA level 2

Johan Unger
SPRAT level 2

Johnni Lindkvist
SPRAT level 2

Jonas Rantakeisu
IRATA level 2

Jonas Wallin
SPRAT level 3

Jonatan Suorra
SPRAT level 3

Karl-Henrik Jonsson 
SPRAT level 2

Mattias Lefrell
SPRAT level 3

Morgan Eriksson
SPRAT level 2

Samsuding Doloh
SPRAT level 2

Samuel Honkajärvi
SPRAT level 2

Somporn Pucharan
SPRAT level 3

Tobias Tärnström
SPRAT level 1

Ulf Lundvall 
SPRAT level 1